Nghĩa của từ: metasystem

* log.
mêta hệ thống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metasystem
- (logic học) mêta hệ thốngĐộng từ BQT - Android App