Nghĩa của từ: metatheory

* log.
mêta lý thuyết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metatheory
- (logic học) mêta lý thuyếtĐộng từ BQT - Android App