Nghĩa của từ: method of multipliers

* gt.
phương pháp nhân tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App