Nghĩa của từ: methodological

* log.
(thuộc) phương pháp luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

methodological
- (logic học) (thuộc) phương pháp luậnĐộng từ BQT - Android App