Nghĩa của từ: metric density

*
mật độ metric

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App