Nghĩa của từ: metriccally

* gt.
trù mật metric

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App