Nghĩa của từ: metrization

*
phép mêtric hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metrization
- phép mêtric hoáĐộng từ BQT - Android App