Nghĩa của từ: metrize

*
mêtric hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metrize
- mêtric hoáĐộng từ BQT - Android App