Nghĩa của từ: microprogramming

* mt.
vu chương trình hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

microprogramming
- (máy tính) vi chương trình hoáĐộng từ BQT - Android App