Nghĩa của từ: microrelay

* mt.
rơ le cực nhỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

microrelay
- (máy tính) rơle cực nhỏĐộng từ BQT - Android App