Nghĩa của từ: microseism

* vl.
vi chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

microseism
- vlđc. vi chấnĐộng từ BQT - Android App