Nghĩa của từ: middle unit

* đs.
đơn vị giữa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App