Nghĩa của từ: midrange

* tk.
nửa tổng các biên trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

midrange
* danh từ
 - khoảng cách/tầm xa trung bìnhĐộng từ BQT - Android App