Nghĩa của từ: mile

*
dặm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mile /mail/
* danh từ
 - dặm, lý
=nautical mile+ dặm biển, hải lý
 - cuộc chạy đua một dặm
!miles better
 - (thông tục) tốt hơn nhiều lắm
!miles easier
 - (thông tục) dễ hơn nhiều lắm
Động từ BQT - Android App