Nghĩa của từ: minimizing player

*
người chơi lấy cực tiểu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App