Nghĩa của từ: minimum-modulus principle

* gt.
nguyên lý môđun cực tiểu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App