Nghĩa của từ: minor are

*
cung nhỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App