Nghĩa của từ: misoperation

* mt.
sự làm việc không đúng (của máy)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

misoperation
- (máy tính) sự làm việc không đúng (của máy)Động từ BQT - Android App