Nghĩa của từ: mistakes

*
hiểu lầm, sai lầm // khuyết điểm; sự hiểu lầm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mistakes
- hiểu lầm, sai lẫm // khuyết điểm; sự hiểu lầmĐộng từ BQT - Android App