Nghĩa của từ: mixed tension

* hh.
tenxơ hỗn tạp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App