Nghĩa của từ: mobile equilibrium

* xib.
cân bằng di động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App