Nghĩa của từ: modified convexity

* gt.
bề lồi đã đổi dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App