Nghĩa của từ: modulateb

* vl.
biến điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

modulateb
- (vật lí)biến điệuĐộng từ BQT - Android App