Nghĩa của từ: modulated

* vl.
bị biến điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

modulated
- (vật lí)bị biến điệuĐộng từ BQT - Android App