Nghĩa của từ: modulation

* vl.
sự biến điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

modulation
* danh từ
 - sự uốn giọng, sự ngân nga, giọng lên xuống trầm bổng
 - sự chuyển giọng
 - sự điều biếnĐộng từ BQT - Android App