Nghĩa của từ: modulatorb

* vl.
máy biến điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

modulatorb
- (vật lí) máy biến điệuĐộng từ BQT - Android App