Nghĩa của từ: module

* đs.
môđun

Nghĩa trong từ điển StarDict:

module
* danh từ
 - đơn vị đo
 - môđun, suất
 - bộ phận tháo rời được (máy tính điện tử...)
 - đơn nguyênĐộng từ BQT - Android App