Nghĩa của từ: modulus of a complex number

* gt.
môđun của số phức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App