Nghĩa của từ: momentum moment

* vl.
động lượng, xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App