Nghĩa của từ: monogenic analytic function

* gt.
hàm giải tích đơn diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App