Nghĩa của từ: monogenic function of complex variable

* gt.
hàm biến phức đơn diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App