Nghĩa của từ: monomorphism

* đs.
phép đơn cấu, phép đơn ánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

monomorphism
- (đại số) phép đơn cấu, phép đơn ánhĐộng từ BQT - Android App