Nghĩa của từ: monotone function

* gt.
hàm đơn điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App