Nghĩa của từ: mounting

* mt.
lắp ráp; khung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mounting /'mouldiɳ/
* danh từ
 - sự trèo, sự lên
 - sự tăng lên
 - giá, khung
Động từ BQT - Android App