Nghĩa của từ: moving boundary problem

* gt.
bài toán có biên độ di động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App