Nghĩa của từ: muliplication lattice

* đs.
dàn nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App