Nghĩa của từ: multidifferential

* đs.
vi phân đa bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multidifferential
- (đại số) vi phân đa bộiĐộng từ BQT - Android App