Nghĩa của từ: multilinear

* đs.
đa tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multilinear
- (đại số) đa tuyến tínhĐộng từ BQT - Android App