Nghĩa của từ: multimodal

* xs.
nhiều mốt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multimodal
- (xác suất) nhiều mốtĐộng từ BQT - Android App