Nghĩa của từ: multinomial

*
đa thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multinomial
* danh từ
 - đa thứcĐộng từ BQT - Android App