Nghĩa của từ: multiple iterated integral

* gt.
tích phân lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App