Nghĩa của từ: multiplicand register

* mt.
cái ghi số bị nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App