Nghĩa của từ: multiplication ltiplicative

*
nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App