Nghĩa của từ: multiplication unit

* mt.
đơn vị nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App