Nghĩa của từ: multiplicator

*
số bị nhân, nhân tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiplicator
- xem multiplierĐộng từ BQT - Android App