Nghĩa của từ: multiplicator of a linear substitution

*
nhân tử của một phép thế tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App