Nghĩa của từ: multipole

* vl.
cực bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multipole
- (vật lí) cực bộiĐộng từ BQT - Android App