Nghĩa của từ: multiscaler

* mt.
bộ đếm loại vạn năng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiscaler
- (máy tính) bộ đếm loại vạn năngĐộng từ BQT - Android App