Nghĩa của từ: multiterminal network

* mt.
mạng đa cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App