Nghĩa của từ: multivibrator

* mt.
máy đa dao động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multivibrator
- (máy tính) máy đa dao độngĐộng từ BQT - Android App